Đọc... Đọc... Đọc... Đọc... Đọc... Đọc... Đọc... Đọc... Đọc... Đọc... Đọc... Đọc... Đọc... Đọc... Đọc... Đọc... Đọc... Đọc... Đọc... Đọc... Đọc... Đọc... Đọc... Đọc... Đọc... Đọc... Đọc...

Chào mừng bạn đến với JP88

(Hãy điền thông tin vào bảng dưới, những ô có dấu (*) phía trước là thông tin bắt buộc)

Thông tin tài khoản
  • Từ 4-10 ký tự , bao gồm tổ hợp chữ cái và số
  • Từ 6-12 ký tự, bao gồm tổ hợp chữ cái và số
Thông tin cá nhân
  • Vui lòng nhập tên giống tên tài khoản ngân hàng, vì quyền lợi khi thực hiện lệnh rút tiền
  • Vui lòng nhập số điện thoại
  • Ex:ngày/tháng/năm 01/12/1988

chú thích:

1. Vui lòng gửi đăng ký bằng chuột

Xác nhận số điện thoại di động

JP88 sẽ gửi mã xác minh SMS hoặc quay số mã xác minh giọng nói cho bạn
tắt
站长统计